home-living-banner

น้ำยาบ้วนปาก

แปรงตัง มารี โรส น้ำยาบ้วนปาก สูตร คูลมิ้นต์ ซีโร่ แอลกอฮอล์ ไลท์ และ สูตร เฮอร์เบิล จินเจอร์ ซีโร่ แอลกอฮอล์ไลท์

>>คลิกเพื่อตรวจสอบราคา<<

 

  • ANTI-BACTERIA

  • 0% ALCOHOL

  • ระงับกลิ่นปาก

  • ไม่แสบปาก

 

ขอบเขตการใช้งาน

  • บ้วนปากครั้งละ 20 มล. นาน 30 วินาที โดยไม่ต้องผสมน้ำ ใช้วันละ 2 ครั้งหลังการแปรงฟัน

 

 


 


   


ใบเสนอราคา

Form by ChronoForms - ChronoEngine.com