Banner_Fertilizer
You are here:Home/ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร/สำหรับพืช/สารปรับปรุงดิน pH11

สารปรับปรุงดิน pH11

>>คลิกเพื่อตรวจสอบราคา<<

เคมีภัณฑ์ปรับปรุงคุณภาพดิน (pH11)ประกอบด้วย แคลเซียมคาร์บอเนต ซึ่งใช้ในการแก้ไขความเป็นกรดและปรับ pH ของดินและน้ำให้เหมาะสมกับการเจริญเติบโตของพืช มีแร่ะาตที่ทำให้พืชแข็งแรง มีความต้านทานโรค และแมลงศัตรูพืช

เคมีภัณฑ์ปรับปรุงคุณภาพดิน (pH11) มีค่าความละเอียดของแคลเซียมคาร์บอเนตสูง เพิ่มประสิทธิภาพการใช้งาน ช่วยในการปรับสภาพดิน เต็มประสิทธิภาพทำให้เหมาะแก่การเจริญเติบโจของพืช

 


โบรชัวร์


   


ใบเสนอราคา

Form by ChronoForms - ChronoEngine.com