Banner_Fertilizer
You are here:Home/ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร/สำหรับพืช/สารปรับสภาพดิน pH 11 พลัส

สารปรับสภาพดิน pH 11 พลัส

คลิกเพื่อตรวจสอบราคา

การใช้สารปรับสภาพดิน pH 11 พลัส จะช่วยให้ต้นพืชมีความเขียว สมบูรณ์ แข็งแรง เจริญเติบโตได้ดี เห็นได้อย่างชัดเจน ช่วยปรับค่าความเป็นกรด – ด่าง ของดินให้เหมาะสมต่อการปลูกพืช ลดความเป็นพิษ สะสมในดิน ช่วยในการฆ่าเชื้อราและป้องกันโรคในดิน จะช่วยลดและป้องกันการเกิดโรคเน่าโคนเน่าได้อย่างชัดเจน ในมันสำปะหลังและพืชชนิดต่างๆ ช่วยปรับปรุงสมบัติทางกายภาพของดิน ทำให้รากฝอยหาอาหารได้ไกล ช่วยให้พืชสามารถ ดึงธาตุอาหารในดินไปใช้ได้อย่างเต็มที่ ทำให้มีความร่วนซุย และเพิ่มช่องว่างในดินทำให้การถ่ายเทน้ำดี มีแคลเซียมคาร์บอเนต ความบริสุทธิ์ไม่ต่ำกว่า 70 เปอร์เซ็นต์ แร่ธาตุอื่นๆ ที่มีประโยชน์ ไม่ต่ำกว่า 15 เปอร์เซ็นต์ ได้แก่ ซิลิกา และอลูมินา กรณีดินเค็ม การใช้แคลเซียม แมกนีเซียม ( Ca , Mg ) จะไปช่วยควบคุมค่า pH ไม่ให้แกว่งมาก

 


โบรชัวร์


   


ใบเสนอราคา

Form by ChronoForms - ChronoEngine.com