Banner_Fertilizer

หินภูเขาไฟ

คลิกเพื่อตรวจสอบราคา

เป็นผลิตภัณฑ์จากแหล่งภูเขาไฟธรรมชาติที่เข้มข้น คุณภาพสูง เพื่อปรับและฟื้นฟูสภาพดินให้มีความสมบูรณ์ ช่วยเพิ่มปริมาณอากาศในดินให้มีความร่วนซุย และช่วยกักเก็บน้ำให้อยู่ในดินได้นานขึ้น ช่วยเพิ่มอัตราการดูดธาตุอาหารของพืช พร้อมทั้งลดความเป็นกรดในดินเปรี้ยวได้อย่างรวดเร็ว เหมาะสำหรับปรับปรุงดินที่เสียให้กลับมาอุดมสมบูรณ์ ช่วยเพิ่มอัตราการดูดใช้ธาตุอาหารหลัก ธาตุอาหารรอง และธาตุอาหารเสริม ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งเสริมให้พืชมีการเจริญเติบโต แข็งแรง และต้านทานต่อโรค และแมลงศัตรูพืชได้เป็นอย่างดี มีแคลเซียมคาร์บอเนต ความบริสุทธิ์ไม่ต่ำกว่า 70 เปอร์เซ็นต์ แร่ธาตุอื่นๆ ที่มีประโยชน์ ไม่ต่ำกว่า 15 เปอร์เซ็นต์ ได้แก่ ซิลิกา และอลูมินา 

 


โบรชัวร์


   


ใบเสนอราคา

Form by ChronoForms - ChronoEngine.com