Banner_Fertilizer
You are here:Home/ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร/สำหรับพืช/ซูเปอร์แคลเซียม (pH12)

ซูเปอร์แคลเซียม (pH12)

คลิกเพื่อตรวจสอบราคา

 

เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้จากธรรมชาติที่มีคุณภาพสูง ประกอบด้วยแคลเซียม (CaCO3) รวมทั้งธาตุที่เป็นประโยขน์อื่นๆที่เหมาะแก่การเจริญเติบโตของพืชและสัตว์น้ำ ช่วยปรับสภาพดินและน้ำ รักษาสภาพสมดุลตามธรรมชาติในบ่อเลี้ยง

 ซูเปอร์แคลเซียม (pH12)

ผลิตภัณฑ์แร่ธาตุคุณภาพสูง มีค่าความละเอียดของแคลเซีนมคาร์บอร์เนตสูง เพิ่มประสิทธิภาพการใช้งาน และช่วยในการปรับสภาพดินและน้ำ เติมประสิทธิภาพและรวดเร็วยิ่งขึ้นทำให้เหมาะแก่การเจริญเติบโจของพืชและสัตว์น้ำ

 


โบรชัวร์


   


ใบเสนอราคา

Form by ChronoForms - ChronoEngine.com