Banner_Fertilizer
You are here:Home/ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร/สำหรับพืช/น้ำส้มควันไม้ พรีเมี่ยมโกลด์

น้ำส้มควันไม้ พรีเมี่ยมโกลด์

คลิกเพื่อตรวจสอบราคา

 

น้ำส้มควันไม้ พรีเมี่ยมโกลด์ ทีพีไอ [TPI Premium Gold Wood Vinegar - Organic Insect Repellant]

 

 

 

ลักษณะผลิตภัณฑ์

                น้ำส้มควันไม้ทีพีไอ ผลิตจากอินทรีย์สารต่างๆ ผ่านกระบวนการผลิตที่ทันสมัย ได้น้ำส้มควันไม้ที่มีประสิทธิภาพสูงใช้ประโยชน์ได้หลากหลายในการเกษตร

  • ใช้ป้องกันและกำจัดศัตรูพืช โดยผสมน้ำตามอัตราส่วนที่แนะนำ ใช้ฉีดพ่นที่ใบหรือที่พื้นรอบๆต้นพืช ทุกๆ 7-15 วัน เพื่อขับไล่แมลง
  • ใช้กำจัดเพลี้ยแป้งมันสำปะหลัง เพลี้ยกระโดด เพลี้ยจักจั่น และแมลงศัตรูพืชอื่นๆ โดยไม่มีสารตกค้าง หรือส่วนผสมของสารเคมีอันตราย
  • ใช้กำจัดเพลี้ยแป้งมันสำปะหลัง เพลี้ยกระโดด เพลี้ยจักจั่น และแมลงศัตรูพืชอื่นๆ โดยไม่มีสารตกค้าง หรือส่วนผสมของสารเคมีอันตราย

 

ประโยชน์

  • ใช้เป็นสารป้องกันและกำจัดศัตรูพืช เช่น ปลวก เพลี้ยแป้ง ในมันสำปะหลัง เพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล เพลี้ยจักจั่นสีเขียวในนาข้าว หรือใช้เป็นสารขับไล่แมลง
  • ใช้เป็นสารจับใบ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้กับสารอื่นๆ ที่ฉีดพ่นทางใบ ทำให้พืชสามารถดูดซึมสารเข้าทางปากใบได้มากขึ้น
  • ช่วยในการจับยืดเกาะสารที่ฉีดพ่น ทำให้ลดการสูญเสียละอองสารละลาย และช่วยแผ่กระจายสารให้ทั่วใบของพืช หรือผิวของแมลงศัตรูพืช
  • กระตุ้นการเจริญเติบโตของพืช โดยเมื่อฉีดพ่นน้ำส้มควันไม้ลงบนใบพืช จะช่วยทำให้ฝุ่นละอองไม่อุดตันปากใบของพืช พืชสังเคราะห์แสงได้เต็มที่จึงเจริญเติบโตได้ดี ทำให้เพิ่มผลผลิต

ป้องกันและกำจัดศัตรูพืช เพิ่มประสิทธิภาพของปุ๋ย หรือสารที่ฉีดพ่นให้พืชทางใบ สูตรเพิ่มประสิทธิภาพ เร่งการเจริญเติบโตของพืชทำให้เพิ่มผลผลิต

 

อัตราส่วนการใช้งาน

น้ำส้มควันไม้ทีพีไอ ต่อ น้ำ

อัตราส่วน

พืช

1:100

มันสำปะหลัง  ปาล์มน้ำมันข้าว ข้าวโพด อ้อย

1: 200

พืชทานใบ ผัก และไม้ผล

1 : 300

ไม้ดอก ไม้ประดับ

ใช้เป็นสารจับใบเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของปุ๋ยหรือสารฉีดพ่นให้พืชทางใบ

หมายเหตุ : เพื่อให้ได้ผลดียิ่งขึ้น ควรใช้น้ำส้มควันไม้ ทีพีไอ ร่วมกับปุ๋ยอินทรีย์ โกร ออแกนิค ทีพีไอ เป็นประจำ

 

ข้อควรระวัง

- เก็บไว้ในที่ร่ม อุณหภูมิไม่เกิน 35oC

- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพสูงสุด ควรหลีกเลี่ยงการฉีดพ่นในขณะที่มีแดดจัดและลมพัดแรง

- ควรใช้น้ำส้มควันไม้ตามอัตราส่วนที่แนะนำ

- เก็บให้พ้นมือเด็ก

- ห้ามรับประทาน

- ควรใช้ให้หมดภายใน 1 เดือน หลังเปิดใช้แล้ว

 


โบรชัวร์


   


ใบเสนอราคา

Form by ChronoForms - ChronoEngine.com