Banner_Fertilizer

SILICA+กรดซิลิคอน

>>คลิกเพื่อตรวจสอบราคา<<

 

ผลิตภัณฑ์ปรับปรุงคุณภาพดิน SILICA+ กรดซิลิคอน ตราทีพีไอ

          เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากวัตถุธรรมชาติคุณภาพสูง มีแร่ธาตุซิลิคอนชนิดละลายน้ำได้ ฟื้นฟูแกไขดินที่เสือมโทรมช่วยปรับโครงสร้างดินช่วยทำให้ธาตุอาหารเป็นประโยชน์ต่อพืชเพิ่มขึ้น เหมาะสำหรับพืชไร่ ไม้ผล พืชผัก โดยเฉพาะข้าว ทำให้ต้นข้าวแข็งแรง ไม่หักล้มง่าย ลำต้นตั้งตรง รับแสงแดดได้ดี เพิ่มปริมาณการแตกกอ รวงข้าวเพิ่มขึ้น ปริมาณซิลิคอนสะสมเข้มข้นทำให้ลดการเข้าทำลายของหนอนกอ เพลี้ยจั๊กจั่น โรคราต่างๆ ได้


พืชที่แนะนำให้ใช้ : นาข้าว พืชไร่ ไม้ผล พืชผัก และหญ้าชนิดต่างๆ

  • นาข้าว เช่น ข้าวนาปี ข้าวนาปัง และนาไร่
  • พื้ชไร่ เช่น อ้อย ข้าวโพด มันสำปะหลัง ยางพารา ปาล์มน้ำมัน ฯลฯ
  • ไม้ผล เช่น เมล่อน แคนตาลูป มะพร้าว ฯลฯ
  • พืชผัก เช่น พืชตระกูลกะหล่ำ พืชตระกูลแตง คะน้า มะเขือเทศ ฯลฯ
  • หญ้าชนิดต่างๆ เช่น หญ้าสำหรับปศุสัตว์ หญ้าสนามกอล์ฟ ฯลฯ

 

อัตราและวิธีการใช้ 

 

ชนิดพืช

อัตราใช้

วิธีใช้

นาข้าว

200 กก./ไร่

หว่านช่วงเดรียมดินระหว่างทำเทือกก่อนหว่านเมล็ดข้าว หรือหลังข้าวงอก

พืชไร่

200 กก./ไร่

  •           ใส่ช่วงเตรียมดิน
  •           ใส่ตามแนวร่องปลูกแล้วพรวนกลบเมื่อพืชอายุ 15-20 วัน

ไม้ผล

5 กก./ต้น/ปี

โรยบริเวณรอบๆ รัศมีทรงพุ่มแล้วพรวนกลบ

พืชผัก

1กก./ตรม.

หว่านช่วงเตรียมดินให้ทั่วบริเวณ แล้วไถคลุกก่อนปลูก

หญ้าชนิดต่างๆ หญ้าสนามกอล์ฟ

100 กก./ไร่

ใส่ช่วงเตรียมดินปลูก หรือหว่านให้ทั่วพื้นที่

 


ข้อแนะนำ

1.ควรกำจัดวัชพืชให้หมดเสียก่อนใส่ผลิตภัณฑ์ปรับปรุงคุณภาพดิน SILICA + กรดชิลิคอนเพื่อไม่ให้วัชพืชมาดูดใช้ปุ๋ยที่ใส่ลงไปในดิน
2.ควรใส่ผลิตภัณฑ์ปรับปรุงคุณภาพดิน SILICA + กรดซิลิคอน เมื่อดินมีความชื้นอยู่เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการละลายและแตกตัวได้ง่ายขึ้น
3.หลังจากเปิดใช้แล้วควรปิดปากถุงให้สนิท เก็บในที่ร่มและแห้ง ห่างจากมือเด็ก

 

>>โบรชัวร์<<


   


ใบเสนอราคา

Form by ChronoForms - ChronoEngine.com