Banner_Mortar
You are here:Home/ปูนสำเร็จรูป/งาน DIY/กาวซีเมนต์ชนิดแรงยึดเกาะสูง ทีพีไอ (M501)

กาวซีเมนต์ชนิดแรงยึดเกาะสูง ทีพีไอ (M501)

คลิกเพื่อตรวจสอบราคา >> https://bit.ly/3OQsp8g

 

ข้อมูลทางเทคนิค

ผลิตภัณฑ์  :  ปูนกาวคุณภาพสูง (M501)

ลักษณะผลิตภัณฑ์  :  เป็นปูนกาวสำหรับติดกระเบื้องที่มีความยืดหยุ่น  ปูพื้นหรือปูผนังทั้งภายในและภายนอกอาคาร  มีแรงยึดเกาะสูงพิเศษ  สามารถยึดเกาะบนผิวคอนกรีตมันและกระเบื้องเดิมที่ไม่ดูดซึมน้ำได้  มีเวลาในการใช้งานหลังผสมและระยะเวลาในการตกแต่งกระเบื้องได้นาน  สะดวกต่อการใช้งาน ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่าย 

ขอบเขตการใช้งาน  :  ใช้สำหรับงานปูกระเบื้อง ทั้งกระเบื้องปูพื้นหรือปูผนัง ทั้งภายในและภายนอกอาคาร  ใช้ได้กับกระเบื้องทุกชนิด หินอ่อนหรือ หินแกรนิต  สามารถปูบนผิวคอนกรีตมัน และปูทับบนผนังกระเบื้องเดิมได้โดยไม่ต้องสกัดออก 

วัตถุดิบ

 • ปูนซีเมนต์ ทีพีไอ ปอร์ตแลนด์ ประเภท 1 ตามมาตรฐาน ASTM C-150 และ มอก. 15 เล่ม 1-2555
 • หินบดละเอียด (Fine Crushed Limestone) ผ่านกระบวนการอบแห้งและคัดขนาด
 • สารเพิ่มคุณภาพ เพิ่มแรงยึดเกาะสูงเป็นพิเศษ

งานปูกระเบื้อง :

             วิธีการเตรียมผิวและการใช้งาน

 1. ทำความสะอาดผนังที่ต้องการจะปูกระเบื้องโดยไม่ให้มีฝุ่น คราบน้ำมัน  สี  สารเคมี  หรือสิ่งซึ่งมีผลต่อการยึดเกาะ กรณีผนังเป็นกระเบื้องเดิม  ต้องมั่นใจว่าผนังมีความแข็งแรงมากพอ กระเบื้องยังคงยึดติดแน่น ไม่มีรอยแตกร้าว ถ้าผนังมีคุณสมบัติไม่ดีพอต้องมีการเตรียมผนังด้วยวิธีการที่เหมาะสมก่อนการปูกระเบื้อง
 2. ผสมปูนกาวกับน้ำสะอาด โดยใช้อัตราส่วน ปูน 1 ถุง (20 กก.) ต่อน้ำ 4 ลิตร ปั่นผสมให้เป็นเนื้อเดียวกัน
 3. ปาดปูนกาวบนพื้นที่ต้องการจะปูกระเบื้องหนาประมาณ 5 มม. จากนั้นใช้เกียงหวีฉาบให้เป็นร่อง ทำมุม 45o  กับพื้นผิว
 4. ติดกระเบื้องบนผนังหรือพื้นที่เตรียมไว้ กดหรือใช้ค้อนยางเคาะให้แน่น
 5. จัดแนวกระเบื้องให้สวยงาม

งานสลัดดอก :

             วิธีการเตรียมผิวและการใช้งาน

 1. ทำความสะอาดพื้นผิวบริเวณที่ต้องการจะสลัดดอก โดยขจัดสิ่งสกปรก คราบน้ำ คราบน้ำมัน ฝุ่น  และสิ่งที่มีผลต่อการยึดเกาะออกให้หมด  กรณีที่ผิวหน้าของ substrate ไม่แข็งแรงพอ  ควรมีการสกัดส่วนดังกล่าวออก  จนมั่นใจว่าผิวหน้ามีความแข็งแรง  หรือเตรียมการด้วยวิธีอื่นที่เหมาะสม  (ให้ตรวจสอบการเตรียมผิวโดยการใช้เหล็กขูดที่ผิวหน้า จะต้องไม่มีส่วนที่ยุ่ย หรือส่วนที่สามารถขูดออกด้วยเหล็กได้ง่าย)
 2. ผสมปูนกาวกับน้ำสะอาด โดยใช้อัตราส่วน ปูน 1 ถุง (20 กก.)  ต่อน้ำ 5 ลิตร ปั่นผสมให้เป็นเนื้อเดียวกัน ไม่ให้เหลือก้อนปูนที่ยังไม่เข้ากับน้ำ
 3. สลัดดอกตามขั้นตอนการทำงานของปูนสลัดดอกทั่วไปให้เต็มพื้นที่ โดยให้ได้ความหนาประมาณ  5 มม. ขนาดดอก 3-5 ซม. ระยะห่างระหว่างดอกไม่เกิน 2 ซม. จากนั้นปล่อยให้ปูนสลัดดอกแห้งตัวเต็มที่อย่างน้อย 24 ชั่วโมง ก่อนการทำงานขั้นต่อไป 

หมายเหตุ  :  หลังจากผสมน้ำแล้ว ควรใช้ให้หมดภายใน  2  ชม. 

 

ปริมาณการใช้

 

งานปูกระเบื้อง

ความหนาของปูน (มม.)

พื้นที่ที่ได้ ต่อปูน 20 กก.

ปริมาณการใช้งาน ต่อ 1 ตร.ม.

5

8-9 ตร.ม.

2.5 กก.

 

งานสลัดดอก

พื้นที่ที่ได้ ต่อปูน 20 กก.

ปริมาณการใช้งาน ต่อ 1 ตร.ม.

ประมาณ 10 ตร.ม.

2 กก.


>> โบรชัวร์ <<


   


ใบเสนอราคา

Form by ChronoForms - ChronoEngine.com