Banner_Mortar
You are here:Home/ปูนสำเร็จรูป/งาน DIY/กาวซีเมนต์ ทีพีไอ (M500)

กาวซีเมนต์ ทีพีไอ (M500)

คลิกเพื่อตรวจสอบราคา >> (ขนาด 20 กก.) (ขนาด 5 กก.)

 

ข้อมูลทางเทคนิค

ผลิตภัณฑ์  :  ปูนกาวติดกระเบื้องคุณภาพสูง

ลักษณะผลิตภัณฑ์  :  คือกาวซีเมนต์สำหรับติดกระเบื้อง ปูพื้นหรือพนังทั้งภายในและภายนอกอาคาร ให้แรงยึดเกาะสูง มีเวลาใช้งานหลังผสม และระยะเวลาในการจัดตกแต่งกระเบื้องได้พอเหมาะ สะดวกต่อการใช้งาน ประหยัดเวลา และค่าใช้จ่าย

ขอบเขตการใช้งาน  :  ใช้สำหรับงานปูกระเบื้องปูได้ทั้งกระเบื้องปูพื้นหรือปูผนัง ทั้งภายในและภายนอกอาคาร  ใช้ได้กับกระเบื้องทุกชนิด หินอ่อนหรือ หินแกรนิต 

วัตถุดิบ

  • ปูนซีเมนต์ ทีพีไอ ปอร์ตแลนด์ ประเภท 1 ตามมาตรฐาน ASTM C-150 และ มอก. 15-2555
  • หินบดละเอียด (Fine Crushed Limestone) ผ่านกระบวนการอบแห้งและคัดขนาด
  • สารเพิ่มคุณภาพ เพิ่มแรงยึดเกาะสูง

วิธีการเตรียมผิวและการใช้งาน

  1. ทำความสะอาดผนังที่ต้องการจะปูกระเบื้องโดยไม่ให้มีฝุ่น คราบน้ำมัน  สี  สารเคมี  หรือสิ่งซึ่งมีผลต่อการยึดเกาะ
  2. ผสมปูนกาวซีเมนต์ M500 กับน้ำสะอาด โดยใช้อัตราส่วน ปูน 1 ถุง (20 กก.) ต่อน้ำ 4.8 ลิตร ปั่น ผสมให้เป็นเนื้อเดียวกัน
  3. ปาดปูนกาวซีเมนต์ M500 บน พื้นที่ต้องการจะปูกระเบื้องหนาประมาณ 5 มม. จากนั้นใช้เกียงหวีฉาบให้เป็นร่อง ทำมุม 45o กับพื้นผิว
  4. ติดกระเบื้องบนผนังหรือพื้นที่ที่เตรียมไว้ กดหรือใช้ค้อนยางเคาะให้แน่น
  5. จัดแนวกระเบื้องให้สวยงาม ทำความสะอาดกระเบื้องทันทีที่มีคราบปูนติดอยู่

หมายเหตุ  :  หลังจากผสมน้ำแล้ว ควรใช้ให้หมดภายใน  2  ชม. 

 

พื้นที่ในการใช้งาน

ความหนาของปูน (มม.)

พื้นที่ที่ได้ ต่อปูน 20 กก.

ปริมาณการใช้งาน ต่อ 1 ตร.ม.

5

8-9  ตร.ม.

2.5  ก.ก.


>> โบรชัวร์ <<


   


ใบเสนอราคา

Form by ChronoForms - ChronoEngine.com