Bannner_News
You are here:Home/ข่าวสาร/ข่าวประชาสัมพันธ์/การทดสอบประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์อินทรีย์ 100 % BIOPETS ในการกำจัดเห็บสุนัข

การทดสอบประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์อินทรีย์ 100 % BIOPETS ในการกำจัดเห็บสุนัข

การทดสอบประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์อินทรีย์ 100 % BIOPETS ในการกำจัดเห็บสุนัข โดย คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

บทสรุป

ผลิตภัณฑ์ TPI BIOPETS เป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็นสารอินทรีย์ล้วน (100 % organic)

โดยมีองค์ประกอบหลักเป็นกรดอินทรีย์ 1 % ที่มี pH ประมาณ 3-5

ก่อนการใช้ต้องมีการเจือจาง 10 เท่า ซึ่งจะทำให้ค่า pH เป็นประมาณ 4-5 ซึ่งค่า pH นี้โดยปรกติไม่ก่อให้เกิดความระคายเคืองต่อผิวหนังของสุนัข

ผลิตภัณฑ์ TPI BIOPETS ที่เจือจางแล้ว 10 เท่า มีฤทธิ์ในการฆ่าเห็บสุนัขได้ 100 %

เมื่อฉีดพ่นให้สัมผัสกับตัวเห็บโดยใช้เวลาเพียง 4 ชั่วโมงหลังสัมผัส

 

TPI BIOPETS ถูกใจเจ้าของและสุนัขแน่นอน สั่งซื้อออนไลน์ได้เลย คลิก

 

ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี่ รายงานโดยคณะสัตวแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย