Bannner_News
You are here:Home/ข่าวสาร/ข่าวประชาสัมพันธ์/ข่าวประชาสัมพันธ์

TPIPL-TPIPP รับรางวัล ASIA’S GREATEST BRANDS 2022-23

บริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด(มหาชน) และบริษัทในเครือ รับ 3 รางวัลจากนิตยสาร AsiaOne เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2565 นิตยสาร AsiaOne ได้จัดงานมอบรางวัล ASIA’S GREATEST BRANDS & LEADERS 2022-23 ขึ้น ณ อาคาร หอการค้า อินเดีย-ไทย เขตสาทร กรุงเทพฯ โดยครั้งนี้ กลุ่ม ทีพีไอโพลีน ได้รับถึง 3 รางวัล ได้แก่ รางวัล ASIA’S GREATEST CEO 2022-23  มอบให้แก่ คุณประชัย เลี่ยวไพรัตน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน) และประธานกรรมการ  บริษัท ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) ซึ่งทางนิตยสารได้เล็งเห็นถึงภาวะผู้นำที่แข็งแกร่ง ช่วยส่งเสริมภาคเศรษฐกิจในประเทศไทย และการมีส่วนร่วมในระดับจุลภาคของประเทศไทยรวมไปถึงระดับมหภาคของเอเชีย

และรางวัล ASIA’S GREATEST BRANDS 2022-23 ซึ่งมอบให้แก่ บริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน) และ บริษัท ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) โดยมีคุณภากร เลี่ยวไพรัตน์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) และ คุณสุรภา นาควัชระผู้ช่วยรองผู้จัดการใหญ่สายขาย บริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน) เป็นตัวแทนขึ้นรับมอบรางวัลดังกล่าว นิตยสาร Asiaone ถือเป็นนิตยสารชั้นนำของเอเชีย บริหารงานภายใต้ URS Media Consulting International ซึ่งเป็นสื่อสากล  ชั้นนำระดับนานาชาติ มุ่งเน้นนำเสนอข่าวสารด้านธุรกิจ เศรษฐกิจ และไลฟ์สไตล์ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ สิ่งพิมพ์ และแอพมือถือ จึงมีกลุ่มผู้อ่าน ที่สามารถเข้าถึงได้ จากหลากหลายประเทศทั่วโลก 

 

 

TPIPL และ TPIPP ควงคู่ รับรางวัลเกียรติคุณ Sustainability Disclosure Award ประจำปี 2565 จากสถาบันไทยพัฒน์ เปิดเผยข้อมูลความยั่งยืน โปร่งใส ครบทุกมิติ ยึดถือแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนตามกรอบ ESG

 

  

 

บริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด(มหาชน) และบริษัท ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) รับรางวัลเกียรติคุณ จากสถาบันไทยพัฒน์ เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2565 สถาบันไทยพัฒน์ ได้จัดงานพิธีมอบรางวัลเปิดเผยข้อมูลความยั่งยืน ประจำปี 2565 ขึ้น ณ ห้องออดิทอเรียม ชั้น5 หอศิลปกรุงเทพฯ โดยบริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน) และ บริษัท ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) ได้รับรางวัลเกียรติคุณ ประจำปี 2565   ซึ่งเป็นรางวัลระดับสูงสุด โดยมี คุณประชัย เลี่ยวไพรัตน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน) ขึ้นรับรางวัล จาก ดร. พิพัฒน์ ยอดพฤติการ ประธานสถาบันไทยพัฒน์ และดร.ปรกฤษฏ์ เลี่ยวไพรัตน์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ฝ่ายโรงงาน บริษัท ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) เป็นตัวแทน ขึ้นรับรางวัลจาก คุณวรณัฐ เพียรธนนม ผู้อำนวยการสถาบันไทยพัฒน์ โดยรางวัลนี้พิจารณาจากการประเมินข้อมูลการดำเนินงาน ผ่านรายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืนของ TTW ที่นำเสนอข้อมูลด้านความยั่งยืนได้ครบถ้วนสมบูรณ์ และมีความน่าเชื่อถือ ตามกรอบการรายงาน Global Reporting Initiative (GRI) สามารถสะท้อนถึงบทบาทการดำเนินงานขององค์กรต่อการพัฒนาที่ยั่งยืนครบทุกมิติทั้งในด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และ ธรรมาภิบาล (Environmental, Social and Governance: ESG) รวมทั้งการพัฒนาองค์กรสู่ความยั่งยืน

รางวัลดังกล่าวแสดงให้เห็นว่า บริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน) และบริษัท ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)  ยึดถือแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนตามกรอบ ESG ด้วยการดูแลสิ่งแวดล้อม ร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม ภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อสร้างคุณค่าเพิ่มให้ผู้มีส่วนได้เสีย ทุกกลุ่ม พร้อมตระหนักดีว่าการเปิดเผยข้อมูลความยั่งยืนอย่างโปร่งใส จะช่วยขับเคลื่อนให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงได้รับความไว้วางใจจากผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน

TPIPL รางวัลเกียรติคุณ Sustainability Disclosure Award 2565 (สถาบันไทยพัฒน์)

TPIPP รางวัลเกียรติคุณ Sustainability Disclosure Award 2565 (สถาบันไทยพัฒน์)

 

รีบซื้อก่อนปรับราคา

(loveletter) เรียนคุณลูกค้าที่เคารพ

เนื่องจากสถานการณ์โรคระบาดโควิด-19 ที่เกิดขึ้นตลอดระยะเวลาเกือบ 2 ปี และราคาต้นทุนของวัตถุดิบที่เพิ่มสูงขึ้นนั้น ที่ผ่านมาทางบริษัทได้พยายามตรึงราคาสินค้ามาโดยตลอด แต่จากต้นทุนการผลิตที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง
ทำให้บริษัทมีความจำเป็นที่จะต้องปรับราคาจำหน่ายของสินค้าในบางรายการซึ่งทางบริษัทจะพิจารณาปรับราคาตามต้นทุนที่เพิ่มขึ้นจริงเพื่อให้ส่งผลกระทบต่อผู้บริโภคน้อยที่สุด

โดยมีรายการสินค้าที่จะปรับราคาตั้งแต่วันที่ 1 พ.ย. 2564 เป็นต้นไป ...  ดังนี้

1. สารปรับสภาพชนิดเม็ดและผงสำหรับสัตว์ ปรับขึ้น 10%
2. สารปรับปรุงสภาพดิน ปรับขึ้น 10%
3. ซิลิกา+กรดซิลิคอน ปรับขึ้น 20%
4. ผลิตภัณฑ์ชีวอนามัย ปรับขึ้น 20%
5. ปุ๋ยน้ำและน้ำส้มควันไม้ ปรับขึ้น 30%
6. ปุ๋ยถ้ำค้างคาว ปรับขึ้น 30%
7. ซินไบโอติกส์, โปรไบโอติกส์, ฮิวมัส, BIO PETS, ฮูฟการ์ด, BIO SAN ปรับขึ้น 30% ”

(heart)ขอขอบพระคุณลูกค้าทุกท่าน ที่ให้การสนับสนุนบริษัทด้วยดีเสมอมา(heart)

? โทร 081-9359681

? รีบซื้อก่อนปรับราคา > https://onlinemarket.tpipolene.co.th/

โทร 081-9359681, 085-6608565
Line : @tpipl (https://lin.ee/gqQ3FKS)
www.tpipolene.com
โหลดแอพ TPI Market
https://tpi.page.link/market (android)
https://apps.apple.com/us/app/tpi-market/id1519163593 (IOS)

 

สถานีสุวรรณภูมิ สถานีแหล่งข่าวสารที่นำเสนอสาระสำคัญทุกแง่มุม

ไม่ว่าจะเป็นข่าวการเมือง เศรษฐกิจ สังคมทั้งในและต่างประเทศ รวมไปถึงการนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมของบริษัททีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน) อาทิ วัสดุก่อสร้าง ผลิตภัณฑ์ทางเกษตร ผลิตภัณฑ์สุขอนามัยชีวภาพ ฯลฯ

 

สามารถติดตามรับชมหลากหลายรายการที่ออกอากาศผ่านทางสถานีฯ โดยมีผังรายการ ดังนี้


รายการคุยข่าวเช้านี้
ผู้ดำเนินรายการ : สุพัตรา สมถวนิช
และธรรมศักดิ์ สมัยพันธุ์
ทุกวันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 06.00-07.30 น.

รายการเปิดโลกทีพีไอ
ผู้ดำเนินรายการ : สุพัตรา สมถวนิช
และณัฏฐ์ฑิฌากร กะลัมพระนันทน์
ทุกวันจันทร์ วันพุธ และวันศุกร์ เวลา 08.00-08.30 น.

รายการเกษตรอารมณ์ขัน
ผู้ดำเนินรายการ : มั่น คารมศิลป์
ทุกวันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 08.30-09.30 น.

รายการบอกข่าวเล่าสิบ
ผู้ดำเนินรายการ : วรเทพ สุวัฒนพิมพ์
และอัญชลีพร กุสมภ์
ทุกวันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 09.30-10.30 น.

รายการจะนะ เพื่อความมั่นคงของประเทศไทย
ผู้ดำเนินรายการ : ธรรมศักดิ์ สมัยพันธุ์
ทุกวันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 18.00-19.00 น.

รายการมองเทศ มองไทย
ผู้ดำเนินรายการ : รสสุคนธ์ ปราโมทย์
และสุดาทิพย์ จารุจินดา อินทร
ทุกวันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 19.00-20.00 น.

ติดตามรับชมรายการได้ทางกล่องรับสัญญาณดาวเทียมระบบ C-BAND THAICOM-6
- กล่องรับสัญญาณดาวเทียม PSI ช่อง 218
- กล่องรับสัญญาณดาวเทียม IDEASAT ช่อง 197
- กล่องรับสัญญาณดาวเทียม INFOSAT ช่อง 169
- กล่องรับสัญญาณดาวเทียม GMMZ ช่อง 138
- ช่องทางออนไลน์ผ่าน Youtube : สุวรรณภูมิทีวี
- ช่องทางออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ http://suwannabhumi.tv/

โทร.081-9359681, 085-6608565
หรือทัก Inbox มาได้ที่ >> m.me/TPIPolene
Line : @tpipl (https://lin.ee/gqQ3FKS)
ช่องสุวรรณภูมิ : http://bit.ly/2CqNbZxCall center : 02-6786547 - 52
โหลดแอพ
https://tpi.page.link/market (android)
https://apps.apple.com/us/app/tpi-market/id1519163593 (iOS)


#สถานีสุวรรณภูมิ

 

ผลิตภัณฑ์ทีพีไอ สารเสริมชีวนะสำหรับสัตว์ ได้รับการขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย

"ผลิตภัณฑ์ทีพีไอ สารเสริมชีวนะสำหรับสัตว์ ได้รับการขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย
ผ่านการตรวจสอบด้านคุณสมบัติจาก สวทช. ผ่านการตรวจสอบด้านราคาจาก สำนักงบประมาณ
ช่วยเพิ่มโอกาสในการเสนองานภาครัฐ โดยไม่ต้องสอบราคา"