TPIPL ได้รับใบประกาศนียบัตรรายชื่อประจำปีของ "บริษัทที่น่าทำงานที่สุดในโลกประจำปี 2567" จากนิตยสาร World’sLeaders

บริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน) ได้รับใบประกาศนียบัตรรายชื่อประจำปีของ "บริษัทที่น่าทำงานที่สุดในโลกประจำปี 2567" ซึ่งแสดงให้เห็นว่าบริษัทได้จัดให้สถานที่ทำงานให้เป็นแหล่งรวมของสภาพแวดล้อมที่ดีและความก้าวหน้า  จากนิตยสาร World’sLeaders ซึ่งเป็นนิตยสารเป็นบริษัทสื่อที่ครอบคลุมเรื่องราวของผู้นำทางธุรกิจทั่วโลก เป็นแรงบันดาลใจให้ผู้อ่านคิดนอกกรอบเดิมๆ เป็นผู้นำการสนทนา และสร้างอนาคตของธุรกิจ ตอกย้ำถึงความตั้งใจของบริษัทในการพัฒนาการเพื่อการเปลี่ยนแปลงอุตสาหกรรมและการส่งเสริมความยั่งยืน เป็นการปูทางสู่อนาคตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้นในประเทศไทยและระดับนานาชาติ

                นิตยสาร World’sLeaders ยังได้นำเสนอสกู๊ป TPI Polene Group เกี่ยวกับแนวการดำเนินธุรกิจของโรงไฟฟ้าพลังงานขยะที่สอดคล้องกับนโยบายการเดินหน้าบริษัทเพื่อขับเคลื่อน ESG และ BCG เพื่อสนับสนุนการทำธุรกิจเพื่อความยั่งยืน และเพื่อเป้าหมายระยะยาวของการบรรลุการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์สำหรับอนาคตที่ยั่งยืนขององค์กร ระดับประเทศไทย และระดับโลก

TPIPL ได้รับใบประกาศรับรองความเป็นเลิศ ติดอันดับ “30 บริษัทยอดเยี่ยมแห่งปี” จาก The Silicon Review

บริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน) ได้รับใบประกาศรับรองความเป็นเลิศ จาก The Silicon Review และได้ถูกจัดให้ติดอันดับ “30 บริษัทยอดเยี่ยมแห่งปี” โดยนายประชัย เลี่ยวไพรัตน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของฯ ได้ให้สัมภาษณ์กับทางนิตยสารในหัวข้อการสร้างสรรค์นวัตกรรมแห่งอนาคต: TPIPL กำลังพลิกโฉมอุตสาหกรรม ยกระดับชีวิต และปูทางสู่อนาคตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้นในประเทศไทยและที่อื่น ๆ

โดยไฮไลท์ของการสัมภาษณ์  นายประชัยพูดถึงการก่อตั้งบริษัททีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน) และได้แสดงวิสัยทัศน์เกี่ยวกับกลยุทธ์และจุดยืนของบริษัท ในฐานะผู้ผลิตและจัดจำหน่ายปูนซีเมนต์ ปูนเม็ด และผลิตภัณฑ์ซีเมนต์สำเร็จรูปรายใหญ่ และการให้ความสำคัญต่อลูกค้าในฐานะเจ้าของธุรกิจ บริษัทได้ให้ความสำคัญกับตัวชี้วัดความก้าวหน้าในการขับเคลื่อน ESG และความยั่งยืน นอกจากนี้เราจะยังคงนำเสนอผลิตภัณฑ์ก่อสร้างและอาคารที่เป็นนวัตกรรมออกสู่ตลาดซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานและข้อกำหนดด้านคุณภาพที่เข้มงวดของประเทศไทย ในอนาคต โครงการริเริ่มใหม่และงบประมาณของเราจะมุ่งเน้นไปที่ผลิตภัณฑ์และโซลูชันมากขึ้น และมีเป้าหมายระยะยาวของเราในการบรรลุการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (GHG) ภายในปี 2586 ในธุรกิจพลังงานของเรา การมุ่งเน้นที่การเติบโตของกำลังการผลิตจะเปลี่ยนไปสู่พลังงานหมุนเวียนที่สะอาดและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม การเปลี่ยนแปลงอุตสาหกรรมและการส่งเสริมความยั่งยืนไม่ได้เป็นเพียงภารกิจของเราเท่านั้น มันเป็นหัวใจของ TPIPL ที่สะท้อนผ่านนวัตกรรม ความเป็นเลิศ และความมุ่งมั่นในการสร้างอนาคตที่ก้าวข้ามขอบเขตและทิ้งร่องรอยที่ไม่อาจลบเลือนได้ให้กับโลก

TPIPP ทำ MOU กับคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

คุณประชัย เลี่ยวไพรัตน์ (คนที่ 8 จากซ้ายมือ) ประธานกรรมการบริษัท ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) ให้เกียรติเข้าร่วมเป็นสักขีพยานลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ระหว่างคณะวิศกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดย ศาสตราจารย์วันชัย ยอดสุข คณบดี (คนที่ 7 จากซ้ายมือ) และรองศาสตราจารย์สุชาติ เหลืองประเสริฐ รองคณบดีฝ่ายบริหาร (คนที่ 6 จากซ้ายมือ) กับ บริษัท ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)  โดยคุณภัคพล เลี่ยวไพรัตน์ (คนที่ 5 จากขวามือ) รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ และคุณสุนทร ดิษยนันท์ ผู้จัดการฝ่ายกฏหมาย (คนที่ 3 จากขวามือ) เป็นผู้ลงนาม ซึ่งความร่วมมือในครั้งนี้ จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และประสบการณ์ระหว่างนักวิชาการ งานวิจัย จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กับบริษัททีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) เพื่อพัฒนาขีดความสามารถของของบุคคลากรให้ตรงกับความต้องการของภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม นอกจากนี้ บริษัท ยังได้มอบทุนการศึกษาให้แก่นิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ เป็น 600,000 บาท เพื่อให้นิสิตมีความพร้อมทางการเงินในการเรียนจนจบตามเกณฑ์ระดับปริญญาต่างๆ

 บริษัทหวังเป็นอย่างยิ่งว่า การมอบทุนการศึกษาในครั้งนี้ จะเกิดประโยชน์ต่อนิสิต นักศึกษา คณะ วิศวกรรมศาสตร์ ตลอดจนคณาจารย์ เพื่อเป็นกำลังสำคัญของประเทศชาติในการพัฒนาและขับเคลื่อนประเทศไทยต่อไป

TPIPP คว้ารางวัล ESG Energy Efficiency จากองค์กร International Finance Magazine (IFM) ของสหราชอาณาจักร

ดร.ปรกฤษฏ์ เลี่ยวไพรัตน์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) ได้เป็นตัวแทนเข้ารับรางวัลจากนิตยสาร International Finance Magazine (IFM) ของ สหราชอาณาจักร ในฐานะบริษัทผู้นำด้านนวัตกรรม ESG Energy Efficiency ของประเทศไทยประจำปี 2566 โดยในครั้งนี้นับเป็นครั้งที่สามติดต่อกันแล้วที่บริษัททีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) ได้รับการยอมรับจาก International Finance Magazine (IFM) ในด้านความสำเร็จจากการใช้พลังงานเชื้อเพลิงขยะในการผลิตพลังงานที่มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง ตอกย้ำว่าบริษัทเป็นผู้ประกอบธุรกิจโรงไฟฟ้าเชื้อเพลิงขยะ (Municipal Solid Waste-MSW) รายใหญ่ที่สุดในประเทศไทยและในภูมิภาคอาเซียน และเป็นโรงกำจัดขยะชุมชนใหญ่ที่สุดของประเทศ ไทย และของโลก ซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่แห่งเดียวกันที่ใหญ่ที่สุดในโลก และทางกลุ่มบริษัทฯ ได้ตั้งเป้าหมายจะเป็นผู้ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน 100% ภายในปี 2569 และจะสร้างนวัตกรรมใหม่ๆเพื่อนำประเทศในการก้าวเข้าสู่สังคมไร้คาร์บอน หรือ Net Zero Emissions ต่อไป

TPIPL คว้ารางวัลเกียรติยศแห่งความสำเร็จด้านความยั่งยืน Global Sustainability Leadership Awards 2023

คุณภัคพล เลี่ยวไพรัตน์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) เป็นตัวแทนบริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน) หรือ TPIPL เข้ารับรางวัล Global Sustainability Leadership Awards 2023 ในกลุ่มของ Sustainability Initiative of the year จาก World Sustainability Congress ณ โรงแรม Le Méridien Ile Maurice ประเทศ Mauritius นอกจากนี้ยังเข้าร่วมเสวนาในหัวข้อ 4 C ด้านความยั่งยืน คือความร่วมมือ (Collaboration) ด้านการควบคุม (Control) ด้านการสื่อสาร (Communication) และความมุ่งมั่น (Commitment) ข้อตกลงร่วมกันกับผู้นำระดับสูงของภาคอุตสาหกรรมประกอบไปด้วย ผู้นำธุรกิจค้าปลีก สาธารณูปโภค ผู้นำนวัตกรรมเทคโนโลยีสีเขียว และสถานบันการศึกษาระดับสูง

World Sustainability Congress เป็นองค์กรที่มีพันธกิจในการเร่งการเปลี่ยนแปลงอย่างยั่งยืนที่เป็นธรรม มีมนุษยธรรม และเจริญรุ่งเรืองไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน

ทีพีไอโพลีน มุ่งสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน (SUSTAINABILIY) เพื่อสร้างสมดุลทั้งด้านเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และสังคม ภายใต้ธรรมาภิบาลที่ดี (ESG) ด้วยการเชื่อมโยงการดำเนินการทั้งสามส่วน อันได้แก่เศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy ) เศรษฐกิจสีเขียว ( Green Economy) และเศรษฐกิจชีวภาพ (Bio Economy ) ร่วมกัน เรียกว่า Bio-Circular-Green Economy ( BCG ) มาใช้ในทุกขั้นตอนของห่วงโซ่คุุณค่า โดยการนำเชื้อเพลิงขยะมาใช้แทนถ่านหินในกระบวนการผลิตปูนซิเมนต์และมุ่งที่จะดำเนินธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน ทดแทนการใช้ถ่านหิน 100 % เพื่อมุ่งสู่ธุรกิจการผลิตสีเขียวสะอาดที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม รางวัลที่ได้รับแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นที่แข็งแกร่งขององค์กรที่อยากจะชักนำธุรกิจขององค์กรไปสู่การพัฒนาและเติบโตได้อย่างยั่งยืน