Bannner_News
You are here:Home/ข่าวสาร/ข่าวประชาสัมพันธ์/ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญร่วมโหวตผลงานที่ผ่านเข้ารอบ 10 คน "Architecture Design Contest 2018" under concept of Tropical Modern House Style

กติกาและรายละเอียดของการโหวต

- การเปิดโหวตรางวัล Popular Vote สามารถโหวตได้ทาง https://www.facebook.com/TPIPolene/  ตั้งแต่ วันที่ 2-21 มีนาคม 2561 เท่านั้น (หลังจากวันที่ 21 มีนาคม 2561 ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่นับคะแนนเพิ่ม)

- ผู้มีคะแนน Like & Share สูงสุด5อันดับ

(*ผู้โหวตจะต้อง Like and Follow (see first) FB: TPIpolene และ Share แบบ Public)

 

รางวัล:

- Popular Vote 5 รางวัล รางวัลละ 2,000 บาท (รางวัลสำหรับเจ้าของผลงานที่ได้รับ Like & Share เท่านั้น)

 

รายชื่อผู้เข้ารอบ 10 คน มีดังนี้

1 นางสาว อาศยา พักตร์วงศ์กุล ชื่อผลงาน: บ้านช่อง ชื่อสถาบัน: สถาบันเทคโนลียีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

 


2 นาย ชนวีร์ สิทธิศรีจันทร์ ชือผลงาน: บ้านร่มไม้ใหญ่ ชื่อสถาบันมหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตปราจีนบุรี

 


3 นาย ธัชพล ใจคำ ชื่อผลงาน: ธรรมะ-ดา ชื่อสถาบันมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา


4 นาย ประสิทธิ์ สุขเจริญ ชื่อผลงาน: IN THE COURT YARD ชื่อสถาบัน: ชื่อสถาบัน: ชื่อสถาบัน: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี


5 นาย ธนพล ลิ่มถาวรศิริพงศ์ ชือผลงาน: GREY SPACE HOUSE ชื่อสถาบัน: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี


6 นาย นัฐพงษ์ ประสิทธิ์ผล ชือผลงาน: SPACE 2(TO)Flaws-House ชื่อสถาบัน: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์


7 นาย ปริญญา เนตรคำ ชื่อผลงาน: ENCLOSE HOUSE ชื่อสถาบัน: มหาวิทยาลัยขอนแก่น


8 นาย อธิป ชุ่มชื่น ชื่อผลงาน: BUFFER COMFORTABLE ชื่อสถาบัน: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี


9 นางสาว ชนม์นิภา เจิมจาตุผล ชื่อผลงาน: โฮม ชื่อสถาบัน: มหาวิทยาลัยขอนแก่น


10 นาย นนท์พิสุทธิ์ หงษ์ทอง ชื่อผลงาน: IN HOME ชื่อสถาบัน: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา


 

หมายเหตุ: บ.ฯ สามารถเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและของรางวัลได้ โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

 

ข้อมูลเพิ่มเติม: www.tpipolene.co.th

สอบถามเพิ่มเติม: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. หรือ โทร.089-030-9909

เชิญเที่ยวชม "งานนมัสการพระธาตุพนม ประจำปี 2561" ระหว่างวันที่ 24 ม.ค. - 1 ก.พ. 2561 ณ วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร อำเภอธาตุพนม จ.นครพนม

เชิญเที่ยวชม "งานนมัสการพระธาตุพนม ประจำปี 2561" ระหว่างวันที่ 24 ม.ค. - 1 ก.พ. 2561 ณ วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร อำเภอธาตุพนม จ.นครพนม นอกจากนี้ทีพีไอได้จัดแสดงผลิตภัณฑ์คุณภาพแก่ผู้ร่วมงาน สามารถเลือกซื้อผลิตภัณฑ์คุณภาพในเครือทีพีไอ ราคาพิเศษ ไม่ว่าจะเป็น "กลุ่มผลิตภัณฑ์เกษตรออแกนิคสำหรับพืชและสัตว์", "ผลิตภัณฑ์ทีพีไอดิจิตอลบอร์ด", "กลุ่มผลิตภัณฑ์ไฟเบอร์ซีเมนต์", "กระเบื้องหลังคาคอนกรีต", "ผลิตภัณฑ์ปูนสำเร็จรูป D.I.Y", และ "สีนาโน ซูเปอร์ อาร์เมอร์ ทีพีไอ"

----------------------------------------------------------------------------------------

แวะชมและเลือกซื้อ ณ บูธแสดงผลิตภัณฑ์คุณภาพทีพีไออยู่ตรงข้ามพระธาตุฯ ด้านหน้าประตูทางเข้าวัดพระธาตุพนมฯ ระหว่างวันที่ 24 ม.ค. - 1 ก.พ. 2561 ณ วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร อำเภอธาตุพนม จ.นครพนม

 

งานเกษตรแฟร์ 2561: ร่วมกันก้าวไป เกษตรไทย 4.0”

งานเกษตรแฟร์ 2561: ร่วมกันก้าวไป เกษตรไทย 4.0” ทีพีไอนำทัพกระบวนสินค้าคุณภาพร่วมงานมากมาย อาทิ กลุ่มผลิตภัณฑ์เกษตรออแกนิคสำหรับพืชและสัตว์ ดังนี้

- The Best Bio-Organic Fertilizer

- The Best Wood Vinegar for Organic Plantations

- The Best Soil Improver for Organic Plantations

- The Best Soil and Water Improver for Organic Farms

- The Best Minerals for Organic Livestock Farm

- The Best Synbiotic Supplement for Organic Hoofed Animal Farms

และสินค้ากลุ่มสุขอนามัยชีวภาพ เช่น สบู่เหลวออแกนิค รวมถึงผลิตภัณฑ์ปูนสำเร็จรูป D.I.Y. เป็นต้น

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 

#ซื้อเลย เลือกซื้อผลิตภัณฑ์คุณภาพในเครือทีพีไอ ณ บูธหมายเลข A12 โซน A หน้าศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน ระหว่างวันที่ 26 มกราคม - 3 กุมภาพันธ์ เวลา 09.00 - 20.00 น.

 

 

นิทรรศการศิลปะปูนปั้นแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 17 ประจำปี 2560

บริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม และวิทยาลัยเพาะช่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ จัด “นิทรรศการศิลปะปูนปั้นแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 17 ประจำปี 2560” โดยได้รับพระมหากรุณาธิคุณจาก สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯทรงเป็นองค์ประธานในพิธีเปิดงาน วันที่ 29 ธันวาคม 2560 เวลา 09.30 น. ณ อาคารพิพิธภัณฑ์เพาะช่างเฉลิมพระเกียรติ วิทยาลัยเพาะช่าง เขตพระนคร

ซึ่งผลงานที่นำมาจัดแสดงในครั้งนี้ มีผลงานปูนปั้นฝีพระหัตถ์ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี รวมไปถึงผลงานของศิลปินที่ชนะการประกวดปูนปั้นยอดเยี่ยมครั้งนี้ทั้ง 4 ประเภท ในหัวข้อ “คำสอนของพ่อหลวง” ได้แก่

ประเภทที่ 1 ปั้นปูนสด เรื่อง พระสุธนมโนราห์ ผลงานของ ทศพล พันธุ์สำลี

ประเภทที่ 2 ปั้นปูนสำเร็จรูป ทีพีไอ เรื่อง ความสามัคคีคือพลังของชาติ ผลงานของ ภาณุพัฒน์ วิบูลรุ่งเรือง

ประเภทที่ 3 ผลงานสำเร็จรูป เรื่อง ชนเผ่าในสยามประเทศ ผลงานของ พฤกษ์ โตหมื่นไว

ประเภทที่ 4 เยาวชน ปั้นปูนสำเร็จรูป ทีพีไอ เรื่อง คำสอนของพ่อหลวง ผลงานของ อานนท์ สุพรรณนอก

 

นอกจากนี้ ยังมีผลงานของผู้เข้าประกวดรวมกว่า 70 ชิ้น สำหรับ “นิทรรศการศิลปะปูนปั้นแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 17 ประจำปี 2560” จะเปิดให้เข้าชมระหว่างวันที่ 4 -29 มกราคม 2561 เวลา 09.00–16.00 น. (ปิดทุกวันอาทิตย์) ณ ห้องจัดแสดงผลงาน ชั้น 2 ณ อาคารพิพิธภัณฑ์เพาะช่างเฉลิมพระเกียรติ วิทยาลัยเพาะช่าง เขตพระนคร สอบถามเพิ่มเติม โทร.02-6238790-5

 

 

Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Marketing
Set of techniques which have for object the commercial strategy and in particular the market study.
Google
Accept
Decline
Facebook
Accept
Decline
Analytics
Tools used to analyze the data to measure the effectiveness of a website and to understand how it works.
Google Analytics
Accept
Decline