ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566

ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ในวันอังคารที่ 25 เมษายน 2566  เวลา 15.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 9 อาคารทีพีไอ ทาวเวอร์ เลขที่ 26/56 ถนนจันทน์ตัดใหม่ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 

 

 

 

 
 
Powered by Phoca Download